Manfaat Keajaiban Sholawat Jibril dan Cara Mengamalkannya

Sholawat ialah satu format kebanggaan, sanjungan, dan Do‟a yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai bukti dari rasa hormat dan cinta kita kepadanya.

Sholawat jibril ialah salah satu sholawat yang banyak diamalkan Muslim terpenting di Indonesia. Dinamakan Sholawat Jibril karena sholawat ini pertama kali disuarakan Malaikat Jibril ketika membisiki Nabi Adam AS sebagai mahar untuk mempersunting Siti Hawa.

Dalam kitab Bada’i al-Zuhur Fi Waqa’i al-Duhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas al-Hanafi seperti dikutip Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah (PISS-KTB) diceritakan Nabi Adam kemudian bertanya \\”apa mahar/mas kawinnya? Allah menjawab, saya mencegah kalian dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan dan itulah maharnya.


Allah SWT lalu berfirman berfirman “صل الله على حبيب محمد ” Bacalah Shalawat kepada kekasihku Muhammad.

Lalu Adam bertanya, siapak­ah Muhammad itu ? Allah menjawab, ia ialah buah hati cucumu nanti dan ia ialah penutup para nabi. Andai bukan karena ia (Muhammad), Saya (Alah) tak akan menciptakan makhluk.


Lalu malaikat Jibril mendekati Nabi Adam dan membisiki Nabi Adam, katakan Nabi Adam : صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد Shollallohu A’la Muhammad.

Dalam Kitab Afdholus Sholawat, sholawat Jibril ini mempunyai banyak keutamaan.

Dibukakan 70 Pintu Rahmat

walaihi wasallam : “Barang siapa yang membaca solawat ini, akan dibukakan ke atas dirinya tujuh puluh pintu dari rahmat, dan Allah akan meletakkan kecintaanNya pada kalbu-kalbu manusia. Tiada yang menjadi marah kepadanya melainkan orang yang mempunyai kemunafikan di dalam kalbunya.”

Published
Categorized as Sholawat